Bestyrelsen

Svar på forespørgelse fra 2. div. håndbold

Opslået den 14/05/2020


 Efter en rigtig god dialog med byens borger, og derefter et 2 timers møde,

har SIF´s bestyrelse –efter lange overvejelser – besluttet sig for at sige ”nej tak” til Elitehåndbold-udvalget´s anmodning om at blive en del af SIF.

 


Se hele artiklen

Referat generalforsamling 2020

Opslået den 22/04/2020


Skovlund Idrætsforening 

 

Generalforsamling onsdag den 26.02.2019 

Vores mangeårige formand Ole Uhd bød velkommen til alle fremmødte og glædede sig igen over den forgangne års mange aktiviteter i SIF og kunne også i år præsentere en ny aktivitet – nemlig Gå-klubben, som blev introduceret til Sportsfesten. 

Og fortsatte herfra med at fortælle lidt om hvad vi i SIF har foretaget os gennem 2019. 

Ved opvisningsbanen har vi repareret måltavlen og købt siddepuder til tribunen samt købt en opkridtningsmaskine + linjespray til vores kamp- og træningsbaner. Der er også købt nye 11 mands- og 7 mandsmål til den kommende sæson. Derudover har vi også repareret lidt på vores havetraktor og vandingsmaskine – så vores stadion altid er pæn og præsentabelt. Vi har ligeledes brugt lidt på vores klubhus bl.a. er der købt ny kopimaskine og nye termokander og til sidst men ikke mindst, så har vi også investereret i nyt musikanlæg sammen med Skovlund Friskole til vores gymnastikhold. 

Dertil har vi stadig haft gang i gødningssalg – præmiespil – målaktier – opsætning af nye reklameskilte - udlejning af telt – hjulpet til ved Marie Festivalen og ellers almindeligt vedligehold af vores område. 

Og til sidst kunne Ole løfte sløret for hvad vi har tænkt af projekter i 2020. Vi skal have skiftet vores sportsfest container – vi skal have anlagt nye fliser hele vejen rundt om klubhuset – etableret terrasse ud fra klubhuset ned mod træningsbanerne - renoveret kloaksystemet – opgraderet vores hjemmeside og så vil vi igen forsøge at få anlagt et område med fitness redskaber. 

Herefter gav Ole ordet videre til vores udvalgsformænd. 

Fodbold v/Klaus Nilsson kunne berette om et år med fin aktivitet i fællesudvalget med AIF. Vi har både haft drenge- og pigehold i ungdomsafdelingen og har kunnet holde medlemstallet status quo. Ligeledes har vi også haft vores oldboyshold og her har der været brugt omkring 25-30 spillere henover sæsonen. Og som noget nyt i år sammenlagde de 2 klubber dameafdelingen – der var 2 hold i foråret og desværre kun til 1 hold i efteråret. Så her er der lidt at arbejde med – så vi igen kan mønstre 2 hold. 

Vi i SIF fik igen tildelt 3-bold stævnet af JBU, men desværre var der ikke tilmeldt nok hold i år, så derfor blev stævnet aflyst. 

I seniorafdelingen har man haft 2 seniorherre hold i hhv. serie 3 og serie 4 i foråret + serie 4 og 5 i efteråret, og der har ca. været 40 spillere tilknyttet holdene + diverse afløsere. Vores serie 4 hold vandt suverænt puljen i efteråret og spiller derfor igen i serie 3 i foråret 2020. 

Sæsonen sluttede af med at hele seniorafdelingen havde en forrygende afslutningsfest i Skovlund Kulturhus i november måned, hvor der blev holdt taler og uddelt pokaler. 

Karate v/Klaus Nilsson kunne fortælle at de igen har trænet 2 gange i ugen efter at de er gået i samarbejde med Tistrup og de har været til graduering igen i Vejen. 

Gymnastik v/Marie Sommer berettede om en god sæson med opvisning af vores egne 7 hold - alle hold lavede en rigtig flot opvisning i marts måned og vi havde nogle rigtig hyggelige timer i Efterskole Hallen. Til sportsfesten introducerede gymnastikudvalget gå-klubben og SIF tilbyd det som et aktivitet i efteråret – til næste år vil der blive udbudt i 2 tempos. 

I efteråret har vi igen startet 6 hold op og har et fint deltagerantal - alle glæder sig til at vise hvad de har lært til opvisningen. 

Badminton v/Verner Kristensen kunne berette om en sæson hvor badminton igen er kommet godt med. Der er blevet reklameret rigtig meget og gjort et godt stykke forarbejde før opstart og det har givet næsten 20 nye spillere. Susanne Kristensen og Uffe Hansen fortsætter som trænere og næste sæson er næsten allerede planlagt. 

Udover badminton i hallen har vi også haft 5 hold på skolen – her er der også plads til flere. 

Julestævnet blev traditionen tro igen afholdt i hallen i juledagene og havde i år deltagelse af ca. 30 spillere og de havde alle nogle hyggelige timer i hallen. 

Leg og Bold v/ Dorthe Kristiansen kunne berette om en sæson hvor børnene igen har hygget sig med både fodbold og leg på Friskolens multibane hver onsdag. Der har været omkring 15 børn tilmeldt aktiviteten og nogle af dem har også været ude til fodboldstævner. 

Festudvalget v/Anne Vilhelmsen kan se tilbage på en Sportsuge med gamle traditioner som høvdingebold, gudstjeneste i teltet, MC-træf, teltbal, Skovlund Awten og fodboldkampe. 

Men også nye tiltag, som Gamer-aften/nat i teltet – modeopvisning og indslag fra Flensted hvor de fortalte lidt om firmaet, imens vi prøvesmagte nogle af deres produkter. 

Det var igen en uge med mange oplevelser og kæmpe opbakning fra hele sognet og vi glædes over al den hjælp vi får i løbet af ugen. 

Traditionen tro sluttede vi sportsfestugen af med en forrygende Skovlund Awten med ca. 170 feststemte deltagere. Her havde vi fornøjelsen af at kåre Hanne Uhd til årets SIF’er grundet hendes mange års frivillige arbejde i SIF. Hanne har i mange år siddet i gymnastikudvalget og altid selv været aktiv – derudover har hun altid stået bag Ole Uhd og deres 3 drenge – så de har kunnet dyrke fodbold og badminton og som noget nyt har hun også fået dem med til puls og power nu. 

Herefter blev ordet givet videre til vores kasserer Mette Thomsen, som gennemgik årsregnskabet – svarede på spørgsmål og derefter fik det godkendt af generalforsamlingen. Selvom der er investeret pænt året igennem – så kunne Mette præsentere et regnskab med et pænt overskud og det lykkedes kun grundet vores forskellige indtægtsgivende aktiviteter som tidligere er nævnt samt udlodning fra banko og så vores fantastiske Sportsfest – hvor især onsdag aften med MC-træf er positiv for vores bundlinje. 

 

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og udvalg. Bestyrelsen består nu af Ole Uhd – Anne Vilhelmsen – Mette Thomsen – Kaj Buhl – Verner Kristensen – Marie Sommer – Else Marie Hansen og fra fodboldudvalget blev Henrik Uhd valgt til bestyrelsen. Fodboldudvalget sagde farvel til Klaus Nilsson og bød samtidig velkommen til Katja Hansen og Simon Sommer samt festudvalget bød velkommen til Tove Johannesen som sportsfest hjælper. 

Til sidst takkede Ole alle bestyrelse- og udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, samt en kæmpe stor tak til de mange frivillige, som på den ene eller anden måde har hjulpet SIF i 2019 og så selvfølgelig alle vores sponsorer. 

Uden jer – ingen SIF. 

Skovlund, den / 2020 

 

Ole Uh,  Mette Thomsen, Kaj Buhl, Anne Vilhelmsen, Marie Sommer, Henrik Uhd, Else Marie Hansen


Se hele artiklen

Generalforsamling

Opslået den 15/12/2019


Generalforsamling 2020 !

Skovlund idrætsforening afholder generalforsamling onsdag d. 26 feb. kl. 19.00 i klubhuset.


Se hele artiklen

Generalforsamling 2019

Opslået den 28/05/2019


Skovlund Idrætsforening

 

Generalforsamling onsdag den 27.02.2019

 

 

Ole Uhd bød velkommen til alle fremmødte og glædede sig over den forgangne års mange forskellige aktiviteter og kunne for første gang i mange år præsentere en ny aktivitet i klubben – nemlig karate og fortsatte ellers med at fortælle lidt om SIFs investeringer i 2018. Gymnastikafdelingen har fået en flot ny airtrack – der er blevet købt nye teltduge til vores telt – fodboldafdelingen har købt nye mål og net – der er kommet vand og strøm til stadionkiosken og så er der blevet lavet lidt små reparationer bl.a. på vandingsmaskinen og plænetraktor samt at vi har skiftet alle vores nøgler til klubhus og boldrum. Og derudover så har SIF også valgt at støtte indsamlingen til nedrivning af den gamle Brugs bygning samt renoveringen af legepladsen i By Parken.


Herefter gav Ole ordet videre til vores udvalgsformænd.

Fodbold v/Klaus Nilsson kunne berette om et år med fin aktivitet i fællesudvalget med AIF. Der har både drenge- og pigehold – med i alt ca. 90 ungdomsspillere, hvor halvdelen ca. er fra Skovlund.

Vi i SIF fik igen i år tildelt 3-bold stævnet af JBU og vi havde besøg af næsten 100 hold – endnu engang stor ros fra JBU og alle havde nogle dejlige timer.

I seniorafdelingen har man haft 2 seniorherre hold i hhv. serie 3 og serie 6/5 og der har ca. været 40 spillere tilknyttet holdene og på damesiden har man haft en 7 mands hold med i turneringen både i foråret og i efteråret. Her i 2018 har man prøvet at starte et samarbejde op med AIFs damer – hvor de har skiftes til at træne sammen de 2 forskellige steder og det har været en succes og derfor fortsætter samarbejdet i 2019.

Sæsonen sluttede af med at hele seniorafdelingen havde en forrygende afslutningsfest i Skovlund Kulturhus i november måned hvor der blev holdt taler og uddelt pokaler.

 

Karate v/Klaus Nilsson kunne fortælle om vores nye aktivitet at de har trænet 2 gange i ugen og været 8 faste medlemmer 3 voksne og 4 børn og kunne godt tænke sig at være flere til næste sæson. De er kontakt med Vejen karate som har tilbudt sig ifb. med graduering.

 

Gymnastik v/Marie Sommer berettede om en god sæson med opvisning af vores egne 5 hold + at vi havde besøg af et pigehold fra Stauning. Alle hold lavede en rigtig flot opvisning og vi havde nogle hyggelige timer i Efterskole Hallen.

Efter sommerferie startede vi en ny sæson op med 6 hold og det har kørt rigtig godt.

2018 har udvalget også brugt tid på at tænke nye tiltag for at få flere unge/store skolebørn igang og det kunne måske være noget TeenFitness eller måske også familieidræt kunne friste nogen.

 

Badminton v/Ole Uhd kunne berette om en sæson med nedgang af spillere på ungdomssiden, så man nu er nede på max. 10 børn. Trænerteamet med Rie og Anders har kørt rigtig godt, men der mangles børn.

Og det overvejes om ungdomsafdelingen skal nedlægges. Julestævnet, som er for alle, havde deltagelse af ca 30 spillere og de havde alle nogle hyggelige timer i hallen.

 

Leg og Bold v/ Dorthe Kristiansen kunne berette om en sæson hvor børnene igen har hygget sig med både fodbold - leg og børneyoga på Friskolens multibane hver onsdag. Der har været omkring 8-12 børn tilmeldt aktiviteten og nogle af dem har også været ude til fodboldstævner.

 

Festudvalget v/Anne Vilhelmsen ser tilbage på en Sportsuge med både gamle traditioner som høvdingebold, gudstjeneste i teltet, MC-træf, teltbal, Skovlund Awten og en masse fodboldkampe. Men også nye tiltag, som skattejagt for børnene, dart turnering og foredrag med Jørgen Schoubo.

Det var igen en uge med mange oplevelser og kæmpe opbakning fra hele sognet og vi glædes over al den hjælp vi får i løbet af ugen.

Traditionen tro sluttede vi sportsfestugen af med en forrygende Skovlund Awten med ca 170 deltagere. Her havde vi fornøjelsen af at kåre Gitte Thorø til årets SIF’er grundet hendes mange års frivillige arbejde i SIF. Gitte har både ledet forældre/barn gymnastik – siddet i gymnastik-og festudvalget samt SIF’s bestyrelse i mange år.
 

Herefter blev ordet givet videre til vores kasserer Mette Thomsen, som gennemgik årsregnskabet – svarede på spørgsmål og derefter fik det godkendt af generalforsamlingen. Selvom der er investeret pænt året igennem – så kunne Mette præsentere et regnskab med et pænt overskud. Og det lykkedes kun fordi at klubben har forskellige aktiviteter såsom målaktier, præmiespil, banko, gødningssalg mm. Derudover har vi i år også hjulpet Flensted med at afvikle deres store firmafest i september måned – en kæmpe opgave som lykkedes til UG og alle roserne sendes videre til alle de frivillige.

Derudover blev der snakket om hvad vil SIF ellers bruge overskuddet til? Der kom enkelte forslag frem og noget er vi allerede i gang med, men sidder der andre ud i byen med nogle ideer – så kom endelig frem med dem.

 

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsen består nu af Ole Uhd – Anne Vilhelmsen – Mette Thomsen – Kaj Buhl – Verner Kristensen – Marie Sommer – Else Marie Hansen – Dorthe Kristiansen og fra fodboldudvalget blev Klaus Nilsson genvalgt til bestyrelsen.
Fodboldudvalget sagde farvel Charlotte Thomsen og festudvalget bød velkommen til Marie Grossen.

 

Til sidst takke Ole alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, samt at skal der lyde en kæmpestor tak til de mange frivillige, som på den ene eller anden måde har hjulpet SIF i 2018 og selvfølgelig alle vores sponsorer.

Uden jer – ingen SIF.

 

 

Skovlund, den / 2019

Ole Uhd Mette Thomsen Kaj Buhl

Anne Vilhelmsen Dorthe Kristiansen Klaus Nilsson

Marie Sommer Else Marie Hansen


Se hele artiklen

NY DATO FOR GENERALFORSAMLING

Opslået den 04/01/2019


GENERALFORSAMLING 2019

Ny dato for generalforsamling - onsdag d. 27 februar kl. 19.00 i klubhuset. 


Se hele artiklen