Menu

Menu

ForsideNyhederAktiviteterBadmintonFodbold - SeniorFodbold - UngdomGymnastik/fitnessLeg og boldPadel tennisSportsfestTennisBestyrelsenHistorieBook Padel bane Bliv medlem
Bestyrelsen
Referater og møder
Default image

Ole Uhd
Ole Uhd

Formand

 

Kaj Buhl
Kaj Buhl

Næstformand

Marie Sommer
Marie Sommer

Udvalgsformand
Medlem af:
Gymnastik

Pus Hansen
Pus Hansen

Sekretær

Henrik Uhd
Henrik Uhd

Udvalgsformand
Medlem af:
Senior fodbold

Trine Kjær Eg
Trine Kjær Eg

Festudvalg

 

 

Skovlund Idrætsforening
Referat af generalforsamling mandag den 26.02.2024

Vores mangeårige formand Ole Uhd bød velkommen til alle fremmødte – Eigil blev valgt til aftenens dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Vi startede med formandens beretning – og Ole kunne berette om et år igen med stor sportslig aktivitet, men stadig med eftervirkninger fra Covid19, som desværre har kostet medlemmer i mange foreninger, men som man ihærdigt prøver at generobrer med forskellige tiltag.
Men selvom vi stadig kunne ønske os flere medlemmer – så er der stadig mange positive ting at snakke om og udvalgene arbejder hårdt med de daglige opgaver, men tænker også rigtig meget i udvikling. Sportsfesten blev afholdt med stor opbakning ugen igennem – vi har godt gang i Padel banen – - LEG og BOLD for de små - vi har fået udskiftet vores lysanlæg - samt vi prøvede at afholde DM i hundedressur. Og udover vores sportslige aktiviteter – har vi også haft gang i teltudlejning, præmiespil, målaktier, gødningssalg, salg af reklameskilte m.fl.

Herefter gav Ole ordret videre til vores udvalgsformænd og her kunne gymnastik starte med at berette om årets gymnastikopvisning i marts - en lille opvisning hvor Friskolen desværre ikke kunne stille et hold, men hvor vi så havde to hold fra Ølgod med lokale gymnaster med. Igen nogle hyggelige timer hvor børnene fik vist hvad de havde brugt vinteren på.
Ved opstart af ny sæson roser Marie de frivillige som vil stå for vores lokale børnehold, det betyder meget, de er gode og stabile og gør et kæmpe stykke arbejde. I år har vi 6 lokale hold og i år lykkedes det at få et rytme/spring for 0.-2. klasse op af stå. Som noget nyt har gymnastik afholdt Familiedage i Efterskole Hallen mest for de 3-6-årige med forældre til fællesaktiviteter og til sidst fri leg – det har været godt besøgt, så det fortsætter til næste år.

Herefter kom fodbold og 2023 blev et yderst godkendt fodbold år i seniorafdelingen.
Dameholdet, hvor der kun spilles kampe, sluttede midt i feltet i foråret, men i efteråret fik de en helt suverænt 1. plads i puljen – der hygges hver gang de er afsted og der er plads til alle.
På herresiden med Klaus Nilsson, som cheftræner, og hvor serie 3 og serie 5 formåede at forblive i deres respektive serier - er de stolte af deres præstationer. Der har været god tilslutning til træningen hele sæsonen igennem og det sociale prioriteres højt, så det giver et godt sammenhold, hvor der er plads til alle. Udvalget og holdene er bevidste om en tung økonomisk afdeling, men er også bevidste om hvor vigtig afdelingen er ift. liv på stadion og alt det der følger med.
I fællesudvalget for ungdom, hvor der samarbejdes med AIF startede 4 hold op – 3 drengehold og 1 mixhold, de har haft en god sæson og lavede en fælles afslutning ved Varde Fodboldgolf.
Indendørs her i vinter havde vi 3 hold med, de træner om fredagen i SA-Hallen og har alle være ude til stævner eller deltaget i turneringer.
Leg og Bold har været på Friskolen og der har været ca.25 børn. Vi er heldige at vi stadig kan lave en aftale med Børnehuset om at vi må hente dem der og børnene står klar for de glæder sig.

Badminton i samarbejde med AIF har i år været meget udfordret på børn, og har været nødt til at lukke holdet for de små ned, samt at de kun er 11 aktive børn på holdet fra 5. klasse og ældre. De træner om onsdagen og i år har de været trænet af Uffe + Rene og Stine. De har haft en venskabsturnering med Ølgod. I denne sæson er der 5 motionisthold i Hallen og 5 hold spiller på Friskolen – så der er plads til flere begge steder – hvis man skulle få lyst.

Sportsfesten 2023 blev en god SIF-sportsfest med flot opbakning hele ugen igennem. Festudvalget glæder sig over, at der er så god en tilslutning til hele programmet og det er både de ”gamle” aktiviteter som høvdigebold, gudstjeneste, MC-træf, teltbal, Padel mesterskab og Skovlund Awten, men også de nye ting på programmet, som rovfugleshow og børne disko blev en succes. Udvalget takker alle de frivillige der hjælper til - for uden dem kunne det slet ikke lade sig gøre.

Vores nyeste aktivitet Padel er vi ganske godt tilfredse med – vi har haft banen udlejet op omkring 450-475 timer i 2023 – og det er en god blanding af både lokale spillere, men der kommer også mange udefra. Vi har lige lidt småreparationer på banen, men det skal vi nok få klaret, så banen er tip top klar når foråret melder sig.

Herefter blev ordet givet videre til vores kasserer, som overordnet gennemgik regnskabet – svarede på spørgsmål og derefter fik det godkendt af generalforsamlingen. Der blev i år præsenteret et regnskab med et rigtig pænt overskud og allerede nu har vi flere ønsker til investeringer i 2024 – bl.a. en fejemaskine til vores Padelbane, men går man med en ide så kontakt endelig bestyrelsen og vi vil kigge på det.

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsen består stadig af Ole Uhd – Kaj Buhl – Marie Sommer – Trine Eg og Else Marie (Pus) Hansen samt Henrik Uhd fra fodboldudvalget. Og ellers var der genvalg til alle i de forskellige udvalg. Dog måtte vi sige farvel til Anne Vilhelmsen som har ønsket en pause i festudvalget og i stedet blev Kirsten Madsen valgt ind – velkommen til.
Niels Peter Habekost blev valgt som revisor igen.

Og herefter takkede formanden Anne Vilhelmsen for nogle gode år i bestyrelsen - vi kommer til at savne hendes input til vores møder både hendes vanvittige ideer, men også hendes betænksomhed og positive tilgang og håber selvfølgelig på et gensyn.
Også en tak til alle bestyrelse- og udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, samt en kæmpe tak til de mange frivillige, som på den ene eller anden måde har hjulpet SIF i 2023.
Og til slut så skal alle vores sponsorer også have en kæmpe TAK – de gør ting mulige i en lille klub.

 

 

 

Omtale i lokale medier
15.07.24 JV: Vild vækst:
Her lagde turisterne over 12 milliarder kroner på ét år
12.06.24 JV: Katastrofen rammer laksefiskeriet i Varde Å:
Nu skrider myndighederne ind
06.06.24 JV: Bare borgerne ikke bliver hørt
.
15.04.24 JV: Derfor har Naturstyrelsen købt en ejendom og jord for 15,5 millioner kroner
.
07.04.24 JV: Benny jonglerer med bolde og regnskaber:
Det handler om at få holdet til at fungere
04.04.24 JV: Der er en helt særlig grund til, at 21-årig er selvstændig: Jarne
Jarne måtte selv skabe sit drømmejob
01.04.24 JV: Han havde tit tænkt, det kunne være skønt ikke at skulle noget
nu ved Ole Frank, at det er fedt
27.03.24 JV: Hånden på hjertet, så spiser Pernille chokolade hver dag
og taber sig
04.03.24 JV: Han har fået en diagnose, men har valgt at skrive den om
for Peter passer ikke længere ind i en fasttømret kasse
24.02.24 JV: Sanne sælger noget, der er "bedre end nervepiller
Nu fortæller hun om minder, fejlkøb og den seneste ansættelse