Præmiespil

Præmiespil pr. 1 oktober

Opslået den 01/10/2018


Præmiespil for oktober 

Nr. 299  -  Kr. 200 

Nr. 171  -  Kr. 150 

Nr.  177  -  Kr. 150 

Nr. 174  -  Kr. 100 

Nr. 188 -  Kr. 100 

Nr. 145 -  Kr. 50 

Nr. 103  - Kr. 50 

Nr. 88   -  Kr. 50 

Nr. 175 -  Kr. 50 

Nr. 184 -  Kr. 50 

Nr. 45  -   Kr. 50 

Nr. 62  -  Kr. 50 

Nr. 129 - Kr. 50 

Nr. 190 - Kr. 50 

Nr. 123 - Kr. 50 

Nr. 149 - Kr. 50

Nr. 139 - Kr. 50 

Nr. 258 - Kr. 50 

Nr. 210 -  Kr. 50 

Nr. 226 - Kr. 50 


Se hele artiklen

Præmiespil august

Opslået den 01/09/2018


Præmiespil pr. 1 september

Nr. 30  -  200 Kr. 

Nr. 23  -  150 kr. 

Nr. 263 - 150 kr. 

Nr. 210 - 100 kr. 

Nr. 140 - 100 kr. 

Nr. 87  -  50 kr. 

Nr. 72  -  50 kr. 

Nr. 165 - 50 kr. 

Nr. 83  -  50 kr. 

Nr. 160 - 50 kr. 

Nr. 99 - 50 kr. 

Nr. 75 - 50 kr. 

Nr. 165 - 50 kr.

Nr. 83 - 50 kr. 

Nr. 160 - 50 kr. 

Nr. 99 - 50 kr. 

Nr. 75 - 50 kr. 

Nr. 282 - 50 kr. 

Nr. 100 - 50 kr. 

Nr. 57 - 50 kr. 

Nr. 163 - 50 kr. 

Nr. 16 - 50 kr. 

Nr. 267 - 50 kr. 

Nr. 264 - 50 kr.

Nr. 22 - 50 kr. 


Se hele artiklen

Præmiespil for August 2018

Opslået den 08/08/2018


Præmiespil for august måned 2018

Nr. 103  -  200 kr. 

Nr. 281 -  150 kr. 

Nr. 59  -  150 kr. 

Nr. 175 - 100 kr. 

Nr. 128 - 100 kr. 

Nr. 184 - 50 kr 

Nr. 19 - 50 kr. 

Nr. 155 - 50 kr. 

Nr. 211 - 50 kr.

Nr. 282 - 50 kr. 

Nr. 109 - 50 kr. 

Nr. 229 - 50 kr. 

Nr. 125 - 50 kr. 

Nr. 204 - 50 kr. 

Nr. 176 - 50 kr. 

Nr. 276 - 50 kr. 

Nr. 105 - 50 kr. 

Nr. 12 - 50 kr 

Nr. 142 - 50 kr. 

Nr. 102 - 50 kr. 


Se hele artiklen

Præmiespil for Juli 2018

Opslået den 01/07/2018


Præmiespil for juli 2018

Nr. 154 -  kr. 200 

Nr. 194 - kr. 150 

Nr. 62 -  kr. 150 

Nr. 145 - kr. 100 

Nr. 78  - kr. 100 

Nr. 177 - kr. 50 

Nr. 248 - kr. 50 

Nr. 109 - kr. 50 

Nr. 171 - kr. 50 

Nr. 278 - kr. 50 

Nr. 275 - kr. 50 

Nr. 106 - kr. 50 

Nr. 279 - kr. 50 

Nr. 22  - kr. 50 

Nr. 139 - kr. 50 

Nr. 63  - kr. 50 

Nr. 186 - kr. 50 

Nr. 259 - kr. 50 

Nr. 199 - kr. 50 

Nr. 9  -  kr. 50 

 

Skovlund Idrætsforening  

 


Se hele artiklen

Præmiespil pr. juni.

Opslået den 01/06/2018


Præmiespil for juni 2018

Nr. 17  -  Kr. 200

Nr. 16  -  Kr. 150

Nr. 126  - Kr. 150 

Nr. 42  -  kr. 100 

Nr. 165 - Kr. 100 

Nr. 289 - Kr. 50 

Nr. 100 - Kr. 50 

Nr. 76  - Kr. 50 

Nr. 287 - Kr. 50 

Nr. 242 - Kr. 50 

Nr. 78 -  Kr. 50 

Nr. 150 - Kr. 50 

Nr. 239 - Kr. 50 

Nr. 263 - Kr. 50 

Nr. 15  -  Kr. 50 

Nr. 13  -  Kr. 50 

Nr. 274 - Kr. 50

Nr. 23  -  Kr. 50

Nr. 36  -  kr. 50 

Nr. 286 - Kr. 50 

 

Skovlund idrætsforening


Se hele artiklen