Bestyrelse 2017


Opslået den 02/07/2017


Formand

Ole Gejl Uhd, Parkvænget 2

75 29 21 05

oleuhd@bbsyd.dk

Næstformand

Kaj Buhl, Tistrupvej 12

40 29 00 80

kb@kajbuhl.dk

Kasserer

Mette Thomsen, Bjælkager 6

26 19 25 10

metteogkurt@bbsyd.dk

Sekretær

Else Marie ”Pus” Hansen, Lundvej 13

75 29 22 01

pusogole@gmail.com

Fodbold

Klaus Nilsson, Lundvej 7

60 19 02 80

klausnilsson.skovlund@gmail.com

Gymnastik

Dorthe R. Kristiansen, Fredensgade 6

24 46 56 81

dorduzz@hotmail.com

Badminton

Verner Kristensen, Gårdevej 37

75 29 2330

verner@partner-erhvervsservice.dk

Festudvalg

Anne Vilhelmsen, Vejlevej 56

60 16 23 87

anne.vilhelmsen@hotmail.com

Anlæg

Kaj Buhl, Tistrupvej 12

40 29 00 80

kb@kajbuhl.dk