Generalforsamling 2019


Opslået den 28/05/2019


Skovlund Idrætsforening

 

Generalforsamling onsdag den 27.02.2019

 

 

Ole Uhd bød velkommen til alle fremmødte og glædede sig over den forgangne års mange forskellige aktiviteter og kunne for første gang i mange år præsentere en ny aktivitet i klubben – nemlig karate og fortsatte ellers med at fortælle lidt om SIFs investeringer i 2018. Gymnastikafdelingen har fået en flot ny airtrack – der er blevet købt nye teltduge til vores telt – fodboldafdelingen har købt nye mål og net – der er kommet vand og strøm til stadionkiosken og så er der blevet lavet lidt små reparationer bl.a. på vandingsmaskinen og plænetraktor samt at vi har skiftet alle vores nøgler til klubhus og boldrum. Og derudover så har SIF også valgt at støtte indsamlingen til nedrivning af den gamle Brugs bygning samt renoveringen af legepladsen i By Parken.


Herefter gav Ole ordet videre til vores udvalgsformænd.

Fodbold v/Klaus Nilsson kunne berette om et år med fin aktivitet i fællesudvalget med AIF. Der har både drenge- og pigehold – med i alt ca. 90 ungdomsspillere, hvor halvdelen ca. er fra Skovlund.

Vi i SIF fik igen i år tildelt 3-bold stævnet af JBU og vi havde besøg af næsten 100 hold – endnu engang stor ros fra JBU og alle havde nogle dejlige timer.

I seniorafdelingen har man haft 2 seniorherre hold i hhv. serie 3 og serie 6/5 og der har ca. været 40 spillere tilknyttet holdene og på damesiden har man haft en 7 mands hold med i turneringen både i foråret og i efteråret. Her i 2018 har man prøvet at starte et samarbejde op med AIFs damer – hvor de har skiftes til at træne sammen de 2 forskellige steder og det har været en succes og derfor fortsætter samarbejdet i 2019.

Sæsonen sluttede af med at hele seniorafdelingen havde en forrygende afslutningsfest i Skovlund Kulturhus i november måned hvor der blev holdt taler og uddelt pokaler.

 

Karate v/Klaus Nilsson kunne fortælle om vores nye aktivitet at de har trænet 2 gange i ugen og været 8 faste medlemmer 3 voksne og 4 børn og kunne godt tænke sig at være flere til næste sæson. De er kontakt med Vejen karate som har tilbudt sig ifb. med graduering.

 

Gymnastik v/Marie Sommer berettede om en god sæson med opvisning af vores egne 5 hold + at vi havde besøg af et pigehold fra Stauning. Alle hold lavede en rigtig flot opvisning og vi havde nogle hyggelige timer i Efterskole Hallen.

Efter sommerferie startede vi en ny sæson op med 6 hold og det har kørt rigtig godt.

2018 har udvalget også brugt tid på at tænke nye tiltag for at få flere unge/store skolebørn igang og det kunne måske være noget TeenFitness eller måske også familieidræt kunne friste nogen.

 

Badminton v/Ole Uhd kunne berette om en sæson med nedgang af spillere på ungdomssiden, så man nu er nede på max. 10 børn. Trænerteamet med Rie og Anders har kørt rigtig godt, men der mangles børn.

Og det overvejes om ungdomsafdelingen skal nedlægges. Julestævnet, som er for alle, havde deltagelse af ca 30 spillere og de havde alle nogle hyggelige timer i hallen.

 

Leg og Bold v/ Dorthe Kristiansen kunne berette om en sæson hvor børnene igen har hygget sig med både fodbold - leg og børneyoga på Friskolens multibane hver onsdag. Der har været omkring 8-12 børn tilmeldt aktiviteten og nogle af dem har også været ude til fodboldstævner.

 

Festudvalget v/Anne Vilhelmsen ser tilbage på en Sportsuge med både gamle traditioner som høvdingebold, gudstjeneste i teltet, MC-træf, teltbal, Skovlund Awten og en masse fodboldkampe. Men også nye tiltag, som skattejagt for børnene, dart turnering og foredrag med Jørgen Schoubo.

Det var igen en uge med mange oplevelser og kæmpe opbakning fra hele sognet og vi glædes over al den hjælp vi får i løbet af ugen.

Traditionen tro sluttede vi sportsfestugen af med en forrygende Skovlund Awten med ca 170 deltagere. Her havde vi fornøjelsen af at kåre Gitte Thorø til årets SIF’er grundet hendes mange års frivillige arbejde i SIF. Gitte har både ledet forældre/barn gymnastik – siddet i gymnastik-og festudvalget samt SIF’s bestyrelse i mange år.
 

Herefter blev ordet givet videre til vores kasserer Mette Thomsen, som gennemgik årsregnskabet – svarede på spørgsmål og derefter fik det godkendt af generalforsamlingen. Selvom der er investeret pænt året igennem – så kunne Mette præsentere et regnskab med et pænt overskud. Og det lykkedes kun fordi at klubben har forskellige aktiviteter såsom målaktier, præmiespil, banko, gødningssalg mm. Derudover har vi i år også hjulpet Flensted med at afvikle deres store firmafest i september måned – en kæmpe opgave som lykkedes til UG og alle roserne sendes videre til alle de frivillige.

Derudover blev der snakket om hvad vil SIF ellers bruge overskuddet til? Der kom enkelte forslag frem og noget er vi allerede i gang med, men sidder der andre ud i byen med nogle ideer – så kom endelig frem med dem.

 

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsen består nu af Ole Uhd – Anne Vilhelmsen – Mette Thomsen – Kaj Buhl – Verner Kristensen – Marie Sommer – Else Marie Hansen – Dorthe Kristiansen og fra fodboldudvalget blev Klaus Nilsson genvalgt til bestyrelsen.
Fodboldudvalget sagde farvel Charlotte Thomsen og festudvalget bød velkommen til Marie Grossen.

 

Til sidst takke Ole alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, samt at skal der lyde en kæmpestor tak til de mange frivillige, som på den ene eller anden måde har hjulpet SIF i 2018 og selvfølgelig alle vores sponsorer.

Uden jer – ingen SIF.

 

 

Skovlund, den / 2019

Ole Uhd Mette Thomsen Kaj Buhl

Anne Vilhelmsen Dorthe Kristiansen Klaus Nilsson

Marie Sommer Else Marie Hansen