Bestyrrelsen 2018


Opslået den 11/03/2018


Bestyrrelsen 2018 

Efter års generalforsamling ser bestyrrelsen sådan ud: 

Formand: Ole Gejl Uhd 

Næstformand: Kaj Buhl

Kasserer: Mette Thomsen 

Håndbold: Else-Marie Hansen 

Fodbold: Klaus Nilsson

Gymnastik: Marie Sommer 

Leg og Bold: Dorthe Kristiansen

Badminton: Verner Kristensen 

Festudvalg: Anne Vilhelmsen