Historien om Præmiespil i SIF


Opslået den 22/02/2018


Præmiespil

Præmiespil blev startet op i 1978, da SIF fattedes penge ifm. udvidelse af klubhuset, samt etablering af Skovlund/Ansager Hallen.

Bestyrelsen fandt dengang 15 personer, som uden de store udfordringer meget hurtigt fik solgt alle 200 lodder, som man startede ud med. Et lod kostede 10 kr. pr. måned, og de frivillige hjælpere tog rundt til alle husstande og indkasserede de 10 kr. som et lod kostede pr. måned.

Senere blev proceduren dog ændret, så man nu køber et lod for 100 kr. årligt, og hvor de frivillige sælgere, kommer rundt i løbet af januar måned for at sælge / forlænge præmiespil-aftalen.

Der er i dag 300 lodder med i spillet. Der udtrækkes 20 numre hver måned, samt 10 ekstra ”julegaver” i december måned. Der udtrækkes således i alt 250 numre i løbet af året, og med 300 numre i spil, så er der altså en udtrækningschance på ca. 83%.

Der udloddes hver måned 20 gevinster med et samlet præmiebeløb på 1.450 kr.

Dvs. at der på årsbasis udbetales gevinster for 17.400 kr. + 10 juleænder = i alt gevinster for over 18.000 kr. og der sælges lodder for i alt 30.000 kr. (300 stk. x 100 kr.)

Der er således en udlodningsprocent på ca. 60% og dette er vist nok meget tæt på at være Danmarksrekord.

SIF har et årligt overskud på ca. 11.000 kr. efter div. omkostninger.

Alt i alt er det således siden starten i 1978 blevet til ca. 450.000 kr. som er gået til SIF, og dermed til alle jer brugere.

SIF vil gerne sige en STOR TAK til alle, der har støttet op omkring præmiespillet, og især en STOR TAK til de mange frivillige sælgere, som har hjulpet til i alle årene.

PS: Skulle du ønske at købe et lod, så kontakt SIF´s bestyrelse. Der er normalt vis nogle få usolgte lodder.

Skovlund Idrætsforening.