Svar på forespørgelse fra 2. div. håndbold

2020-05-14

 Efter en rigtig god dialog med byens borger, og derefter et 2 timers møde,

har SIF´s bestyrelse –efter lange overvejelser – besluttet sig for at sige ”nej tak” til Elitehåndbold-udvalget´s anmodning om at blive en del af SIF.

 

Referat generalforsamling 2020

2020-04-22

Skovlund Idrætsforening 

 

Generalforsamling onsdag den 26.02.2019 

Vores mangeårige formand Ole Uhd bød velkommen til alle fremmødte og glædede sig igen over den forgangne års mange aktiviteter i SIF og kunne også i år præsentere en ny aktivitet – nemlig Gå-klubben, som blev introduceret til Sportsfesten. 

Og fortsatte herfra med at fortælle lidt om hvad vi i SIF har foretaget os gennem 2019. 

Ved opvisningsbanen har vi repareret måltavlen og købt siddepuder til tribunen samt købt en opkridtningsmaskine + linjespray til vores kamp- og træningsbaner. Der er også købt nye 11 mands- og 7 mandsmål til den kommende sæson. Derudover har vi også repareret lidt på vores havetraktor og vandingsmaskine – så vores stadion altid er pæn og præsentabelt. Vi har ligeledes brugt lidt på vores klubhus bl.a. er der købt ny kopimaskine og nye termokander og til sidst men ikke mindst, så har vi også investereret i nyt musikanlæg sammen med Skovlund Friskole til vores gymnastikhold. 

Dertil har vi stadig haft gang i gødningssalg – præmiespil – målaktier – opsætning af nye reklameskilte - udlejning af telt – hjulpet til ved Marie Festivalen og ellers almindeligt vedligehold af vores område. 

Og til sidst kunne Ole løfte sløret for hvad vi har tænkt af projekter i 2020. Vi skal have skiftet vores sportsfest container – vi skal have anlagt nye fliser hele vejen rundt om klubhuset – etableret terrasse ud fra klubhuset ned mod træningsbanerne - renoveret kloaksystemet – opgraderet vores hjemmeside og så vil vi igen forsøge at få anlagt et område med fitness redskaber. 

Herefter gav Ole ordet videre til vores udvalgsformænd. 

Fodbold v/Klaus Nilsson kunne berette om et år med fin aktivitet i fællesudvalget med AIF. Vi har både haft drenge- og pigehold i ungdomsafdelingen og har kunnet holde medlemstallet status quo. Ligeledes har vi også haft vores oldboyshold og her har der været brugt omkring 25-30 spillere henover sæsonen. Og som noget nyt i år sammenlagde de 2 klubber dameafdelingen – der var 2 hold i foråret og desværre kun til 1 hold i efteråret. Så her er der lidt at arbejde med – så vi igen kan mønstre 2 hold. 

Vi i SIF fik igen tildelt 3-bold stævnet af JBU, men desværre var der ikke tilmeldt nok hold i år, så derfor blev stævnet aflyst. 

I seniorafdelingen har man haft 2 seniorherre hold i hhv. serie 3 og serie 4 i foråret + serie 4 og 5 i efteråret, og der har ca. været 40 spillere tilknyttet holdene + diverse afløsere. Vores serie 4 hold vandt suverænt puljen i efteråret og spiller derfor igen i serie 3 i foråret 2020. 

Sæsonen sluttede af med at hele seniorafdelingen havde en forrygende afslutningsfest i Skovlund Kulturhus i november måned, hvor der blev holdt taler og uddelt pokaler. 

Karate v/Klaus Nilsson kunne fortælle at de igen har trænet 2 gange i ugen efter at de er gået i samarbejde med Tistrup og de har været til graduering igen i Vejen. 

Gymnastik v/Marie Sommer berettede om en god sæson med opvisning af vores egne 7 hold - alle hold lavede en rigtig flot opvisning i marts måned og vi havde nogle rigtig hyggelige timer i Efterskole Hallen. Til sportsfesten introducerede gymnastikudvalget gå-klubben og SIF tilbyd det som et aktivitet i efteråret – til næste år vil der blive udbudt i 2 tempos. 

I efteråret har vi igen startet 6 hold op og har et fint deltagerantal - alle glæder sig til at vise hvad de har lært til opvisningen. 

Badminton v/Verner Kristensen kunne berette om en sæson hvor badminton igen er kommet godt med. Der er blevet reklameret rigtig meget og gjort et godt stykke forarbejde før opstart og det har givet næsten 20 nye spillere. Susanne Kristensen og Uffe Hansen fortsætter som trænere og næste sæson er næsten allerede planlagt. 

Udover badminton i hallen har vi også haft 5 hold på skolen – her er der også plads til flere. 

Julestævnet blev traditionen tro igen afholdt i hallen i juledagene og havde i år deltagelse af ca. 30 spillere og de havde alle nogle hyggelige timer i hallen. 

Leg og Bold v/ Dorthe Kristiansen kunne berette om en sæson hvor børnene igen har hygget sig med både fodbold og leg på Friskolens multibane hver onsdag. Der har været omkring 15 børn tilmeldt aktiviteten og nogle af dem har også været ude til fodboldstævner. 

Festudvalget v/Anne Vilhelmsen kan se tilbage på en Sportsuge med gamle traditioner som høvdingebold, gudstjeneste i teltet, MC-træf, teltbal, Skovlund Awten og fodboldkampe. 

Men også nye tiltag, som Gamer-aften/nat i teltet – modeopvisning og indslag fra Flensted hvor de fortalte lidt om firmaet, imens vi prøvesmagte nogle af deres produkter. 

Det var igen en uge med mange oplevelser og kæmpe opbakning fra hele sognet og vi glædes over al den hjælp vi får i løbet af ugen. 

Traditionen tro sluttede vi sportsfestugen af med en forrygende Skovlund Awten med ca. 170 feststemte deltagere. Her havde vi fornøjelsen af at kåre Hanne Uhd til årets SIF’er grundet hendes mange års frivillige arbejde i SIF. Hanne har i mange år siddet i gymnastikudvalget og altid selv været aktiv – derudover har hun altid stået bag Ole Uhd og deres 3 drenge – så de har kunnet dyrke fodbold og badminton og som noget nyt har hun også fået dem med til puls og power nu. 

Herefter blev ordet givet videre til vores kasserer Mette Thomsen, som gennemgik årsregnskabet – svarede på spørgsmål og derefter fik det godkendt af generalforsamlingen. Selvom der er investeret pænt året igennem – så kunne Mette præsentere et regnskab med et pænt overskud og det lykkedes kun grundet vores forskellige indtægtsgivende aktiviteter som tidligere er nævnt samt udlodning fra banko og så vores fantastiske Sportsfest – hvor især onsdag aften med MC-træf er positiv for vores bundlinje. 

 

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse og udvalg. Bestyrelsen består nu af Ole Uhd – Anne Vilhelmsen – Mette Thomsen – Kaj Buhl – Verner Kristensen – Marie Sommer – Else Marie Hansen og fra fodboldudvalget blev Henrik Uhd valgt til bestyrelsen. Fodboldudvalget sagde farvel til Klaus Nilsson og bød samtidig velkommen til Katja Hansen og Simon Sommer samt festudvalget bød velkommen til Tove Johannesen som sportsfest hjælper. 

Til sidst takkede Ole alle bestyrelse- og udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, samt en kæmpe stor tak til de mange frivillige, som på den ene eller anden måde har hjulpet SIF i 2019 og så selvfølgelig alle vores sponsorer. 

Uden jer – ingen SIF. 

Skovlund, den / 2020 

 

Ole Uh,  Mette Thomsen, Kaj Buhl, Anne Vilhelmsen, Marie Sommer, Henrik Uhd, Else Marie Hansen

Præmiespil for juli

2019-08-01

Præmiespil juli 2019 

Nr. 207 -  kr. 200 

Nr. 94 - kr. 150 

Nr. 178 - kr. 150 

Nr. 28 - kr. 100 

Nr. 264 - kr. 100 

Nr. 257 - kr. 50 

Nr. 267 - kr. 50 

Nr. 185 - kr. 50 

Nr. 228 - kr. 50 

Nr. 1 - kr. 50 

Nr. 298 - kr. 50 

Nr. 141 - kr. 50 

Nr. 38 - kr. 50 

Nr. 270 - kr. 50 

Nr. 275 - kr. 50 

Nr. 119 - kr. 50 

Nr. 146 - kr. 50 

Nr. 197 - kr. 50 

Nr. 69 - kr. 50 

Nr. 280 - kr. 50